• Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ). Celem konsultacji jest pozyskanie uwag i opinii od szerokiego grona partnerów społeczno-gospodarczych w zakresie zgodności działań podejmowanych przez Województwo Zachodniopomorskie w obszarze rozwoju innowacji z potrzebami regionalnej gospodarki.

  • Ukazał się nowy numer Biuletynu Informacyjnego RPOWZ. A w nim między innymi o znaczeniu, jakie dla regionu mają inteligentne specjalizacje. Przybliżymy też konkursy dotyczące wsparcia dla firm.

  • Marszałek Olgierd Geblewicz podsumował pierwszy rok realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Alokacja ogłoszonych do tej pory 43 konkursów to ponad 2,3 mld zł.  – To był najtrudniejszy rok. Zamykaliśmy poprzednią perspektywę finansową i budowaliśmy system wdrażania RPO i wydatkowania środków – mówił na śniadaniu prasowym marszałek Geblewicz. Co za nami, co przed nami?

  • Budżet nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to blisko 7 miliardów złotych. To dzięki nim kontynuujemy już podjęte działania i przeprowadzone inwestycje, jeszcze silniej stawiając na rozwój gospodarczy i infrastrukturalny oraz kapitał społeczny Pomorza Zachodniego. 

  • Ministerstwo Rozwoju wspólnie z TVP rozpoczyna realizację cyklu 12 audycji pod tytułem "Fundusze Europejskie - jak to działa?" W programie odpowiemy na pytania jak Fundusze Europejskie mogą wpłynąć na nasz kraj i gospodarkę, a także jak skorzystać z różnych form dofinansowania?