• W dniu 27 marca 2015 r. w Szczecinie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oprócz licznego grona członków, ich zastępców i obserwatorów wzięli w nim udział pan Wolfgang Munch, zastępca dyrektora polskiego oddziału w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz pan Szymon Pogorzelski, przedstawiciel polskiego oddziału w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej.

  • - Rozpoczynamy nową perspektywę finansową. Dzięki pozyskanym funduszom europejskim będziemy dalej zmieniać i rozwijać Pomorze Zachodnie - mówił podczas inauguracji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 marszałek Olgierd Geblewicz. To największe finansowe wsparcie w historii województwa zachodniopomorskiego.

  • – Wczoraj wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisją Europejską zwieńczyliśmy kilkuletni okres pracy nad zbudowaniem wspólnej wizji rozwoju regionów i Polski w następnej perspektywie – mówi marszałek Olgierd Geblewicz, który w Warszawie odebrał oficjalną decyzję o przyjęciu Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. W czwartek, 26 lutego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zainaugurowało nową perspektywę finansową.

  • Komisja Europejska zatwierdziła w piątek 13 lutego br., Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budżet programu to 1,6 mld €, czyli prawie 6,7 mld złotych. Środki w ramach Programu Regionalnego podzielone zostały na 2 części: - część finansującą projekty infrastrukturalne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 150 mln €) - część finansującą projekty nastawione na społeczność regionu finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (450 mln €).

  • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 93/14 przyjął Założenia do procesu inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Dokument określa m.in. obszary regionalnych specjalizacji oraz proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.