• Razem kształtujmy instrumenty finansowe – zachęcał przedsiębiorców i pośredników finansowych Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 15 i 16 października w Szczecinie odbyły się Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej.

  • Już po raz czwarty Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz we współpracy z Funduszem Pomerania ma przyjemność zaprosić na konferencję Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej (ZDIIF).

  • Prezentujemy Państwu kolejny, drugi już numer Biuletynu Informacyjnego Programu Regionalnego. A w nim o szansach na utworzenie spójnej sieci tras rowerowych i o tym jak przyciągnąć inwestorów, a także refleksje nt współpracy nauki i biznesu.

  • Dotarcie do potencjalnych beneficjentów oraz wsłuchanie się w głos mieszkańców regionu w zakresie sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 było głównym celem konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 827 uwag, z czego w całości lub częściowo uwzględniono ponad 200. W procesie konsultacji najaktywniejsze były samorządy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

  • Prezentujemy Państwu numer pierwszy Biuletynu Informacyjnego Programu Regionalnego.  Opisujemy w nim nowy program regionalny i nowe możliwości, które ze sobą niesie - w nowej szacie graficznej. Obok relacji z uroczystego otwarcia programu zamieszczamy harmonogram naborów na 2015.

Wiadomości