• 15  grudnia  Dyrekcja  Generalna  Polityki  Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej,  uruchomiła  pierwsze  zaproszenie  do  składania  wniosków w ramach  inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

  • Jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnościami jako uczestnicy projektów unijnych? Jakie obowiązki muszą spełnić projektodawcy i instytucje korzystające ze środków unijnych, aby zapewnić dostępność realizowanych projektów? Odpowiedzi na te pytania zawiera zestaw działań zaproponowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

  • W czwartym numerze Biuletynu Informacyjnego RPOWZ opisujemy, jak region inwestuje w ochronę środowiska. Wiele miejsca w poświęcamy instrumentom zwrotnym, przedstawiamy też dwa nowe konkursy dla przedsiębiorców.

  • Wydany został trzeci już w tym roku numer Biuletynu Programu Regionalnego naszego Województwa. Poświęciliśmy go zagadnieniom związanym głównie z projektami Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród działań, które budować mają kapitał społeczny regionu, są działania dedykowane szkolnictwu zawodowemu. Dzięki kształceniu młodych ludzi w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności, które podniosą ich wartość na rynku pracy. Jak EFS wpiera profesjonalistów, i inwestuje w ludzi, a także o dotacjach na nianie, czyi jak Program Regionalny wspiera opieke nad dziećmi do 3. Roku życia – o ty w numerze. Ponadto znajda tu Państwo wywiad z Andrzejem Przewodą – Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zapraszamy do zapoznania się także z cyfrową wersją biuletynu, wzbogaconą o filmy i galerie zdjęć.

  • W dniu 19 listopada 2015 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie kryteriów wyboru projektów w ramach następujących działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szkolenia