• Gminy Nowogard, Maszewo, Osina oraz Powiat Goleniowski przystępują do realizacji Kontraktu Samorządowego, którego wartość wsparcia ze środków RPO WZ 2014-2020 przekroczy 7,3 mln zł. Pieniądze te zostaną zainwestowane w realizację dziewięciu priorytetowych projektów, obejmujących rozbudowę infrastruktury terenów inwestycyjnych, modernizację infrastrukturę szkół i wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. W środę, 25 maja 2016 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisali kolejną umowę realizacji Kontraktu Samorządowego.

  • Sześć samorządów przystępuje do realizacji Kontraktu Samorządowego „Metalowa dźwignia regionu – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego”. Blisko 37 mln zł wsparcia z RPO WZ zostanie zainwestowanych w realizację dwudziestu dwóch priorytetowych projektów, obejmujących uzbrojenie terenów inwestycyjnych, rozbudowę infrastruktury technicznej, wymianę taboru komunikacji miejskiej, energooszczędne oświetlenie uliczne, kształcenie zawodowe, rozwój edukacji dla dzieci i młodzieży, czy rozbudowę sieci dróg rowerowych.

  • Dni Otwarte dają możliwość zobaczenia na własne oczy miejsc, do których normalnie nie możemy wejść, np. laboratoriów, centrów badawczych. Będziecie mogli zwiedzić za darmo lub ze zniżką muzea, teatry, opery, wziąć udział w bezpłatnych, ciekawych warsztatach proponowanych przez szkoły wyższe, parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości.

  • Siedem samorządów przystępuje do realizacji Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego wartego blisko 27 mln zł. Pieniądze te zostaną zainwestowane w realizację czternastu priorytetowych projektów, obejmujących kształcenie zawodowe, rozwój edukacji dla dzieci i młodzieży, upowszechnienie edukacji przedszkolnej czy rozbudowę sieci dróg rowerowych. W poniedziałek, 25 kwietnia 2016 r. marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podpisał pierwszą umowę realizacji kontraktu. Od dnia zawarcia umowy włodarze mają sześć miesięcy na złożenie pełnej dokumentacji aplikacyjnej. 

  • Pierwsze doświadczenia we wdrażaniu obecnej perspektywy finansowej oraz uwagi dotyczące kształtu Polityki Spójności po roku 2020 były głównymi tematami rozmów przedstawicieli polskich regionów z Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Coriną Crețu. Podczas spotkania marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zwracał uwagę, m.in. na kwestię ograniczenia wsparcia na infrastrukturę kulturalną.