• Urząd Marszałkowski przekaże prawie 3 mln zł Koszalinowi. Środki pochodzące z RPO WZ 2014-2020 wykorzystane będą na pokrycie kosztów zmian w miejskiej infrastrukturze pieszo-rowerowej. Część inwestycji już się zakończyła, część będzie kontynuowana. Porozumienie przyznające eurofundusze podpisali we wtorek, 21 stycznia 2020 roku w Koszalinie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz prezydent Piotr Jedliński.  

 • Inwestycyjny boom w Mielnie trwa. Miasto przystępuje do kolejnego ważnego przedsięwzięcia. Do czerwca 2021 roku wybudowane będzie centrum przesiadkowe. Porozumienie przyznające eurofundusze podpisali w środę, 15 stycznia 2020 roku w Mielnie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Olga Roszak-Pezała.

   

 • Ważny rok w kierunku dalszej rewitalizacji swoich terenów uczyniła Gmina Barlinek. Lokalny samorząd pozyskał eurofundusze Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejny, szósty już projekt uwzględniający renowację przestrzeni publicznych. Tym razem wsparcie z UE pozwoli na renowację parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali we wtorek, 14 stycznia 2020 roku, marszałek Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Dariusz Zieliński. Nastąpiło to w Myśliborzu podczas Konwentu Powiatu Myśliborskiego.

   

 • Bukowo Morskie, Pęciszewko i Drozdowo - w te miejsca gminy Darłowo trafią eurofundusze. Środki UE przeznaczone zostaną na rewitalizację przestrzeni publicznych. Dzięki nim powstanie m.in. wioska cysterska czy przybędzie infrastruktury do rekreacji. Umowy gwarantujące dofinansowanie przedsięwzięć podpisali w piątek, 10 stycznia 2020 roku w Darłowie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz wójt Radosław Głażewski.

   

 • Władze Stargardu oraz Książnica Stargardzka szykują się na kompleksową renowację budynków biblioteki oraz jej zabytkowego otoczenia. To ważne przedsięwzięcie, poprawiające dostęp do funkcji edukacyjnych i kulturalnych w mieście, skorzysta z mocnego zastrzyku eurofunduszy. Umowa przyznająca unijne dofinansowanie podpisana została w Stargardzie w czwartek, 9 stycznia 2020 roku. Podpisy na dokumencie złożyli marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Rafał Zając. 

   

Szkolenia

Łączna wartość projektów:
1 381 427 242.53
pln
Wydatki kwalifikowalne:
1 227 477 438.83
pln
Dofinansowanie:
957 407 451.69
pln
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin

Sukcesy projektów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin
Dofinansowanie z EU:
42 499 999.95
pln
Wartość projektu:
52 999 999.98
pln

Zobacz projekt