• Pierwsze doświadczenia we wdrażaniu obecnej perspektywy finansowej oraz uwagi dotyczące kształtu Polityki Spójności po roku 2020 były głównymi tematami rozmów przedstawicieli polskich regionów z Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Coriną Crețu. Podczas spotkania marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zwracał uwagę, m.in. na kwestię ograniczenia wsparcia na infrastrukturę kulturalną.

  • Dobra współpraca z włodarzami blisko siedemdziesięciu gmin i powiatów wprowadza projekt utworzenia sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego do kolejnego etapu realizacji. W efekcie do dyspozycji rowerzystów będzie ponad 1000 kilometrów powiązanych ze sobą tras, pozwalających na krótkie wycieczki i dłuższe wyprawy po najatrakcyjniejszych turystycznie zakątkach regionu. We wtorek, 12 kwietnia marszałek województwa Olgierd Geblewicz spotkał się ze starostami, burmistrzami i wójtami, by podpisać pierwsze porozumienia oraz przedstawić aktualny stan prac. Zapowiedział też zaangażowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego w projekt. 

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs pod nazwą „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”, skierowany do uczniów klas I - VI szkół podstawowych z Województwa Zachodniopomorskiego.Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci Pomorza Zachodniego na działania wspierające rozwój kapitału ludzkiego, a także pobudzenie dziecięcej wyobraźni przy tworzeniu plakatów dotyczących rozwoju rynku pracy, przedsiębiorczości, integracji społecznej, a także edukacji.  

  • Rozpoczynamy nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – dołącz do nas! Wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się! Na zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia br.

    Dzięki tej akcji mają Państwo niepowtarzalną okazję pokazania tajników swoich projektów dla mieszkańców najbliższej okolicy i turystów z całej Polski, a tym samym ogólnopolskiej promocji tych przedsięwzięć.

  • Możemy już rozpocząć finansową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oznacza to, że możemy występować do Komisji Europejskiej z wnioskami o płatność. W dniu 15 marca 2016 r. desygnację uzyskała Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, pełniąca również funkcję Instytucji Certyfikującej, której zadania realizuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Szkolenia