• Dostałeś dotację z Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt? To właśnie czas i szansa, aby pokazać go Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r.

  • Innowacyjność jest kluczowym wyzwaniem zarówno dla polskiej, jak i zachodniopomorskiej gospodarki w nowej perspektywie finansowej - mówili podczas konferencji prasowej wiceminister Iwona Wendel oraz marszałek województwa Olgierd Geblewicz. W środę, 29 kwietnia, przedstawiciele rządu, naukowcy oraz przedsiębiorcy rozmawiali o zaangażowaniu firm w rozwój sfery B+R. Jednym z głównych celów Regionalnego Programu Operacyjnego jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji.

  • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego naboru propozycji przedsięwzięć zidentyfikuje kluczowe przedsięwzięcia spełniające warunki wsparcia infrastruktury B+R uzgodnione z Komisją Europejską w Umowie Partnerstwa i Programie Regionalnym. Przedsięwzięcia te znajdą się na Zachodniopomorskiej Liście Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw (ZLIB) i zostaną zgłoszone do objęcia Kontraktem.

  • W dniu 27 marca 2015 r. w Szczecinie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oprócz licznego grona członków, ich zastępców i obserwatorów wzięli w nim udział pan Wolfgang Munch, zastępca dyrektora polskiego oddziału w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz pan Szymon Pogorzelski, przedstawiciel polskiego oddziału w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej.

  • - Rozpoczynamy nową perspektywę finansową. Dzięki pozyskanym funduszom europejskim będziemy dalej zmieniać i rozwijać Pomorze Zachodnie - mówił podczas inauguracji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 marszałek Olgierd Geblewicz. To największe finansowe wsparcie w historii województwa zachodniopomorskiego.