• Ukazał się nowy numer Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  Zapraszamy do lektury e-wydania magazynu

  • Budynki Przedszkola Miejskiego nr 1  przy ul. Warszawskiej, Przedszkola Miejskiego nr 10  przy ul. Monte Cassino oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej przejdą termomodernizację. Koszt całkowity projektu to blisko 3 mln zł. 85% tej kwoty stanowi dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego. We wtorek, 19 marca 2019 r., została zawarta umowa na realizację inwestycji ze wsparciem eurofunduszy. Dokument podpisali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

  • Kamień Pomorski - jak wynika z historycznych zapisów - to miejsce, gdzie wynaleziono pierwszy na świecie kondensator elektryczny. Mieszkający tu w XVIIII wieku naukowiec Ewald von Kleist udanej próby uruchomienia konstrukcji dokonał 11 październiku 1745 roku. Teraz samorząd gminy, z pomocą środków RPO WZ 2014-2020, chce przywrócić pamięć o wielkim odkrywcy. W planach jest m.in. rekonstrukcja zabytkowego dworku. Umowę gwarantującą przedsięwzięciu wsparcie podpisali we wtorek, 19 marca 2019 roku w Kamieniu Pomorskim: marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Jarosław Rzepa i burmistrz Stanisław Kuryłło.

  • Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego budynki dawnej spółdzielni przy ul. Wroniej 38 w Wałczu zostały zaadaptowane na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Docelowo w placówce zatrudnienie znajdzie 60 osób z niepełnosprawnością. W piątek, 15 marca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie ZAZ-u połączone ze zwiedzaniem nowo powstałych pracowni. W uroczystości wziął udział m.in. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek.

  • Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu zostanie zmodernizowana, rozbudowana i dostosowana do unijnych wymogów. Wartość inwestycji wyniesie blisko 4,8 mln zł. 85% tej kwoty to dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W środę, 13 marca 2019 r. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podpisał umowę gwarantującą przekazanie dotacji. Ale to nie jedyne dobre wiadomości.

Szkolenia