• W dniu 18 czerwca 2015 r. w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  • Zapraszamy przedsiębiorców do zgłaszania potrzeb rozwojowych, które będą podstawą do tworzenia założeń konkursowych, w szczególności  na dotacje ze środków unijnych dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPO WZ 2014 – 2020

  • Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w III Forum Rozwoju Komunikacji Rowerowej na Pomorzu Zachodnim pn. „Rowerowe przyśpieszenie – Rower zmienia miasto", organizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie wraz ze Stowarzyszeniem „Rowerowy Szczecin” w ramach VI edycji Święta Cyklicznego. 

  • Przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli wspólnie z polską delegacją do Komitetu Regionów oraz Związkiem Województw RP zorganizowali konferencję poświęconą samorządności w Europie. Debatę dotyczącą przyszłości wielopoziomowego zarządzania i decentralizacji prowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Komisji CIVEX. Konferencja odbyła się 4 czerwca 2015 r. w Brukseli.

  • – Dziś ogłaszamy pierwszy nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.To skromny krok we wdrażaniu Programu, ale na pewno bardzo istotny z punktu naszego regionu – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz podczas briefingu prasowego (2.06).  W tym roku na wsparcie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy zostanie przeznaczonych  blisko 40 milionów złotych.