• Kilka tysięcy elementów małej infrastruktury, w tym ławeczki, kosze, tablice informacyjne, a nawet wieże widokowe mają powstać na terenach wszystkich parków krajobrazowych Pomorza Zachodniego. To turystyczne przedsięwzięcie będzie kontynuacją pierwszego etapu projektu realizowanego w poprzedniej perspektywie unijnej. W czwartek, 16 czerwca 2016 roku, w obecności wicemarszałka województwa Jarosława Rzepy podpisano w Szczecinie umowy partnerskie z przedstawicielami jednostek, które będą zaangażowane w drugi etap prac.

  • Samorządowcy z gmin i powiatów z centralnej części Pomorza Zachodniego oraz władze regionu reprezentowane przez wicemarszałka województwa Jarosława Rzepę oraz członek Zarządu Annę Mieczkowską podpisali 6 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim ostatnią umowę Kontraktu Samorządowego. Koncepcja „Strefa Centralna” obejmuje największe terytorium spośród złożonych w konkursie kontraktów. Jako jedyna realizowana będzie nie tylko przez samorządy gminne i powiatowe, ale również zakłada aktywny udział partnera spoza sektora finansów publicznych.

  • Samorządowcy z gmin i powiatów z południowo-zachodniej części Pomorza Zachodniego podpisali umowy Kontraktów Samorządowych: „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru „Pyrzyce +” oraz „Lider Pojezierzy”. Dzięki nim JST, które wspólnie opracowały koncepcje będą mogły pozyskać milionowe wsparcie ze  środków Programu Regionalnego na realizację progospodarczych i infrastrukturalnych inwestycji. W czwartek, 2 czerwca 2016 r., umowy ze strony Województwa Zachodniopomorskiego podpisali marszałek Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą.

  • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach wstępnej listy przedsięwzięć, planowanych do umieszczenia na Zachodniopomorskiej Liście Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw. Przedsięwzięcia wpisane na Listę, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zostaną objęte Kontraktem Terytorialnym oraz będą mogły otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R.

  • Gminy Nowogard, Maszewo, Osina oraz Powiat Goleniowski przystępują do realizacji Kontraktu Samorządowego, którego wartość wsparcia ze środków RPO WZ 2014-2020 przekroczy 7,3 mln zł. Pieniądze te zostaną zainwestowane w realizację dziewięciu priorytetowych projektów, obejmujących rozbudowę infrastruktury terenów inwestycyjnych, modernizację infrastrukturę szkół i wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. W środę, 25 maja 2016 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisali kolejną umowę realizacji Kontraktu Samorządowego.

Wiadomości

Szkolenia