Do dziś w ramach środków dostępnych w RPO WZ

ZATWIERDZILIŚMY WYDATKI
w wysokości 2 977 477 784,23 PLN

PODPISALIŚMY UMOWY O DOFINANSOWANIU
w wysokości 3 771 633 870,97 PLN

Aktualności

NABORY / WYNIKI / DECYZJE

Najciekawsze projekty

Dzięki realizacji projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zmienia się obraz naszego regionu: powstają nowe drogi, rozwijają się uczelnie, i przedsiębiorstwa.

Zobacz jak Pomorze Zachodnie wykorzystuje swoją szansą na rozwój.

Mapa projektów