• W związku z monitorowaniem funkcjonowania Grup Roboczych ds. KIS oraz potrzebą uzupełnienia składów osobowych poszczególnych Grup wybranych specjalizacji Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający do Grup Roboczych dla następujących krajowych inteligentnych specjalizacji

  • Z uwagi na rozwiązanie z dniem 29 maja br. porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o współpracy przy realizacji RPO WZ, od 30 maja br. zadania związane z wdrażaniem działań środowiskowych RPO WZ prowadzi bezpośrednio Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

  • Tylko do 15 czerwca można zgłaszać swoje prace w konkursie Fundusze Europejskie w obiektywie. Wystarczy wysłać zdjęcie i ciekawy opis projektu. Atrakcyjne nagrody czekają. Nie przegap szansy!

  • Klaster meblowy Pomorza Zachodniego rośnie w siłę. Nowa hala produkcyjna, nowe miejsca pracy i nowe produkty - to efekt otwarcia w Szczecinku zakładu płyt drzewnych przez PHU „Grzeskowiak”.  Inwestycja otrzymała wsparcie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Uroczystość odbyła się w środę, 7 czerwca 2017 roku i towarzyszyła targom „Hausmesse”.

  • Projekty Zamku Książąt Pomorskich, Stargardzkiego Centrum Kultury, Miasta Szczecin, Miasta Koszalin oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie zostały wpisane do kontraktu terytorialnego. Marszałek Olgierd Geblewicz podpisał aneks  do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.