W dniu 28 listopada 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy zawarł kolejną Umowę Operacyjną z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, na mocy której powierzył Pośrednikowi Finansowemu zadanie wdrożenia Mikropożyczki  w ramach działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samo zatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.

Wartość zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polską Fundacją Przedsiębiorczości umowy wynosi 3 000 000 zł.

Środki pieniężne oferowane w ramach Mikropożyczki przeznaczone są na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Więcej informacji na temat Jeremie2 można uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod następującym adresem: https://rpo.bgk.pl/rpo/jeremie2/.