Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego 28 marca br. podpisał Umowy Operacyjne, na mocy których Pośrednicy Finansowani mają do rozdania kolejną pulę środków dla przedsiębiorców.

Środki przeznaczone na tą część wsparcia będą udostępniane w ramach Instrumentów Finansowych tj. „Mikropożyczka”, „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS” oraz „Pożyczka Inwestycyjna PLUS” w ramach działania 1.9  pn. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe.

Finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznych Odbiorców przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej informacji na temat oferowanych produktów w ramach Jeremie2 można uzyskać w instytucjach udzielających wsparcia, których dane kontaktowe można sprawdzić pod następującym adresem:: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/, lub http://www.rpo.wzp.pl/o-programie-3/posrednicy-finansowi