W dniu 23 października 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy zawarł Umowę Operacyjną na pełnienie roli Pośrednika Finansowego w ramach działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samo zatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Wartość zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polską Fundacją Przedsiębiorczości umowy opiewa na kwotę 800 000 zł, dzięki której oferowane będą Mikropożyczki.

W ramach Mikropożyczki można uzyskać finansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Więcej informacji na temat Jeremie2 można uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod następującym adresem: www.rpo.bgk.pl/rpo/jeremie2/.