Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, podpisał Umowy Operacyjne, na mocy których Pośrednicy Finansowi mają do rozdania kolejną pulę środków dla zachodniopomorskich przedsiębiorców w ramach Pożyczki Płynnościowej przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą sięgnąć po pożyczki do 250 tys. zł na warunkach korzystniejszych niż rynkowe z oprocentowaniem od 0% w skali roku lub rynkowych.

W ramach produktu będą finansowane zobowiązania przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne związane z utrzymaniem działalności przedsiębiorców oraz zapewnieniem płynności finansowej.

 Wybrani Pośrednicy Finansowi oferujący Pożyczkę Płynnościową w ramach Jeremie 2 to: Bank Spółdzielczy w Gryficach, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Szczeciński Fundusz Pożyczkowy i Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy.

 

Więcej informacji na temat oferowanych produktów w ramach Jeremie 2 można uzyskać w instytucjach udzielających wsparcia, których dane kontaktowe można sprawdzić pod następującym adresami:

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/zachodniopomorskie/

http://www.rpo.wzp.pl/o-programie-3/posrednicy-finansowi