Pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy a BP VC GP1 Sp z o.o. została zawarta Umowa Operacyjna, na mocy której powierzono środki Pośrednikowi Finansowemu w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście Kapitałowe” w ramach działania 1.17 pn. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju.

 Wartość zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i BP VC GP1 Sp z o.o. umowy wynosi 13 200 000 zł.

Środki pieniężne oferowane w ramach Wejścia Kapitałowego przeznaczone są na przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

 

Więcej informacji na temat wsparcia kapitałowego w ramach Jeremie2 można uzyskać w Banku Gospodarstwa Krajowego działającego jako Menadżer Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2 pod nr tel: 91 489 08 79, mail: zachodniopomorskie.rpo@bgk.pl.