W dniu 4 kwietnia 2019 r. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ogłosiła nabór wniosków o udzielenie Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych ubiegających się i realizujących projekt wspierania przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim.

Przedmiotem naboru jest udzielenie Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych ubiegających się lub już realizujących projekt „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2” wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, którzy zobowiązani są do zaangażowania kapitału własnego niezbędnego w procesie wdrażania instrumentów finansowych, w celu udzielenia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pełna treść komunikatu o udzieleniu Linii Finansowej wraz z dokumentacją

Termin składania ofert obowiązuje od 04 kwietnia 2019r. i ma charakter ciągły do czasu wykorzystania środków przeznaczonych na ww. wsparcie.