W dniu 28 marca 2019r. Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych dla Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS”, „Pożyczka Inwestycyjna PLUS” w Województwie Zachodniopomorskim.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (Pośredników Finansowych), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi „Mikropożyczka", „ Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS”, „Pożyczka Inwestycyjna PLUS” w ramach projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 w zakresie działania 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe.

W województwie zachodniopomorskim wsparcie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.04.2019 r.  r. godz. 11:00