W dniu 04 września 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych dla Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” w Województwie Zachodniopomorskim.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (Pośredników Finansowych), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Mikropożyczka" w ramach projektu pn. „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2” w zakresie działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.

W województwie zachodniopomorskim wsparcie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją znajduje się pod wskazanym poniżej adresem:

https://bgk.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/76485/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-mikropozyczka-w-ramach-projektu-pn-wspieranie-przedsiebiorczosci-poprzez-fundusz-funduszy-pomorza-zachodniego-jeremie-2

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.10.2018 r. godz. 11:00