W dniu 5 czerwca 2019 r. w Szczecinie odbyło się dziesiąte posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, Menadżera Funduszu Funduszy oraz przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Podczas posiedzenia Pan Marcin Szmyt, Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego, w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, wręczył akty powołania członkom KD na drugą kadencję, życząc im pasma sukcesów w podejmowaniu działań wspierających wdrażanie IF na Pomorzu Zachodnim.

Do składu Komitetu Doradczego ponownie powołani zostali:

1.      p. Jacek Batóg – ze specjalizacją w dziedzinie produktów poręczeniowych dla sektora MŚP,
2.      p. Anna Bera - ze specjalizacją w dziedzinie produktów pożyczkowych dla sektora MŚP,
3.      p. Grzegorz Gawlik - ze specjalizacją w dziedzinie produktów kapitałowych,
4.      p. Przemysław Pluskota - ze specjalizacją w dziedzinie bankowości spółdzielczej/ pomocy publicznej,
5.      p. Justyna Osuch - ze specjalizacją w dziedzinie produktów wspierających rynek pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na funkcję  Przewodniczącego Komitetu Doradczego ponownie wybrano Pana Przemysława Pluskotę.

Przedmiotem posiedzenia X Komitetu Doradczego było omówienie stanu wdrażania produktów pożyczkowych w ramach działania 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe, działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz produktu kapitałowego w działaniu1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju.

Ponadto w trakcie posiedzenia Komitetu Doradczego MFF zaprezentował obecne i najbliższe działania komunikacyjno-marketingowe.