W dniu 27 kwietnia 2020 r. odbyło się dwunaste posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Menadżera Funduszu Funduszy a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było głównie działaniom zmierzającym do jak najszybszego udostępnienia przedsiębiorcom środków w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19 w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.  Dyskusja dotyczyła założeń i parametrów produktu Pożyczka Płynnościowa, planowanego do wdrożenia w ramach działania 1.9 oraz aktualizacji Rocznego Planu Działań na rok 2020 w tym zakresie.

 Ponadto omówiono stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach działań 1.9, 1.17 oraz 6.4.