W dniu 15 lipca 2020 r. odbyło się trzynaste posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, Menadżera Funduszu Funduszy oraz przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było omówieniu aktualnego stanu wdrażania Instrumentów Finansowych na Pomorzu Zachodnim w ramach inicjatywy Jeremie 2 ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych rozwiązań zmierzających do zniwelowania negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19.