• Niemal 60 mln zł wyniesie dofinansowanie w ramach RPO WZ budowy Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. W środę 17 października marszałek Olgierd Geblewicz i dyr. MCN Witold Jabłoński podpisali umowę o unijnym wsparciu.

  • W miejscowości Strąpie w gminie Barlinek powstanie świetlica wiejska. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego działań rewitalizacyjnych. Wartość dotacji to prawie pół miliona złotych. Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisali 17 października 2018 r. zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

  • Dzięki funduszom europejskim Gmina Pełczyce może realizować  inwestycje przyjazne mieszkańcom. Dofinansowanie  ze środków RPO w wysokości blisko 9 mln zł pozwoli na zagospodarowanie terenów przybrzeżnych wokół jezior Panieńskiego i Stawno, modernizację placu Mickiewicza oraz budowę sieci wodociągowej i nowej stacji uzdatniania wody. Trzy umowy gwarantujące przekazanie wsparcia zostały podpisane 17 października 2018 r.  w Szczecinie przez członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićkę oraz burmistrza Mirosława Kluka.

  • Ukazał się nowy numer Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  Zapraszamy do lektury e-wydania magazynu

  • Poszerzona, nowoczesna, bezpieczna -  ulica Tynieckiego w Darłowie przeszła szereg prac w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203. W poniedziałek 15 października br. odbyło się spotkanie z okazji zakończenia robót.