• Parlament Europejski przychylił się do płynącego z europejskich regionów apelu, by w przyszłej unijnej perspektywie (2021-27) nie oszczędzać na Polityce Spójności. To jedna trzecia całego budżetu Unii, a środki przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, wzmacniania innowacyjności, wspierania edukacji, budowania kapitału ludzkiego czy ochrony środowiska. Jeszcze w 2016 r. Polskie Regiony z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem na czele rozpoczęły europejską debatę na rzecz funduszu spójności, a rok później reprezentujący Pomorze Zachodnie Geblewicz był jednym z sygnatariuszy tzw. „Sojuszu Spójności”.

  • W ogrodzie uprawiają maliny i zioła, z których później przygotowują ekologiczne soki, syropy i ekstrakty, wypiekają chleb na naturalnym zakwasie i zajmują się utrzymaniem terenów zielonych. To cztery główne obszary działalności uruchomionego po koniec ubiegłego roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie (gm. Borne Sulinowo). Dziś placówka zatrudnia 21 osób z niepełnosprawnością, ale docelowo powstanie tam 50 miejsc pracy. Oficjalne otwarcie połączone ze zwiedzaniem ZAZ-u odbyło się 14 lutego 2019 r. W wydarzeniu uczestniczył Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek.

  • Wypięknieje teren nad Jeziorem Krzęcińskim. Gmina Krzęcin z pomocą funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego nada tamtejszym przestrzeniom więcej nowoczesności, a także nowe funkcje. Powstanie m.in. ścieżka spacerowa, trasa rowerowa i elementy małej architektury. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali w poniedziałek, 11 lutego 2019 roku w Krzęcinie, wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i wójt Bogdan Brzustowicz.

  • Do 21 marca 2019 roku firmy mogą składać oferty w postępowaniu przetargowym na budowę  Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Realizacja inwestycji potrwa do 20 miesięcy. Realizujemy Morskie Centrum Nauki według założonego harmonogramu. Mamy montaż finansowy, projekt, niezbędne pozwolenia. Teraz wkraczamy w kolejny, kluczowy etap. Wybór solidnego wykonawcy zagwarantuje skuteczną realizację inwestycji, która całkowicie zmieni serce Szczecina, Łasztownię. – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

  • Edukacja obywateli, wsparcie organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie mediów lokalnych – zdaniem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza to konieczność, by skutecznie walczyć z dezinformacją, fake newsami i mową nienawiści. Środki na ten cel może zapewnić Unia Europejska, która sama próbuje wypracować metody walki z kłamstwami zalewającymi Internet. Opinia Geblewicza została przyjęta przez Komitet Regionów i trafi m.in. do Komisji Europejskiej, jako oficjalne stanowisko władz samorządowych UE