•  Współpraca, inwestycje, realizacja większej niż dotychczas liczby projektów dofinansowanych z funduszy europejskich to najczęściej powtarzane hasła podczas konferencji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która 10 września 2019 r. odbyła się w Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie.

 • Ponad pół miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Cedyni. To środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego. W środę, 4 września 2019 r. marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa spotkali się ze strażakami oraz wicestarostą gryfińskim Ewą Dudar. Została podpisana umowa dotacyjna. 

   

 • Zapewnienie opieki dzieciom do lat trzech to wciąż spore wyzwanie. Na szczęście z pomocą przychodzą eurofundusze i takie programy jak „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Dzięki funduszom unijnym lepiej ma być m.in. w Gminie Świeszyno, która pozyskała środki na otwarcie nowego żłobka. Udało się – „Tęczowa Kraina” w Konikowie czeka gotowa na najmłodszych. W czwartek, 29 sierpnia 2019 r. odbyło się otwarcie placówki. W uroczystości uczestniczył wicemarszałek Jarosław Rzepa.

   

 • Ponad 3,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoliło na rozbudowę i modernizację zakładu, do którego trafiają śmieci z gmin powiatu sławieńskiego. Ma być nowocześniej i wydajniej. Zwiększy się odzysk odpadów podlegających recyklingowi, za to mniej będzie magazynowanych na placu składowym. W czwartek, 29 sierpnia 2019 r. odbyło się otwarcie inwestycji. W uroczystości uczestniczył m.in. marszałek Olgierd Geblewicz.

   

 • Ponad 9 mln zł otrzyma Miejski Zakład Komunikacyjny w Koszalinie od władz samorządu województwa. Środki pochodzące z Programu Regionalnego przeznaczone zostaną na budowę nowoczesnego centrum przesiadkowego przy ul. Wąwozowej oraz zakup kolejnych nowych autobusów. Umowy przyznające unijne dofinansowanie podpisane zostały w czwartek, 29 sierpnia 2019 roku w Koszalinie. Podpisy na dokumentach złożyli wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i prezes MZK Andrzej Bacławski.

   

Nowe nabory

RPO 1.5
RPO 1.8
RPO 1.7
RPO 2.1
RPO 6.6

Zakończone nabory

RPO 8.10
RPO 2.14
RPO 2.15
RPO 4.4

4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody

zakonczony
od 28.06.2019 do 30.08.2019
RPO 7.3

Szkolenia

Łączna wartość projektów:
1 381 427 242.53
pln
Wydatki kwalifikowalne:
1 227 477 438.83
pln
Dofinansowanie:
957 407 451.69
pln

Sukcesy projektów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin
Dofinansowanie z EU:
42 499 999.95
pln
Wartość projektu:
52 999 999.98
pln

Zobacz projekt