• Urząd Marszałkowski oraz 13 podległych mu placówek ochrony zdrowia z Pomorza Zachodniego przystępuje do wielomodułowego projektu e-Zdrowie. Kluczową jego usługą będzie gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Porozumienie związane z realizacją wartego prawie 40 mln zł przedsięwzięcia podpisali w środę, 30 maja 2018 roku w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz przedstawiciele lecznic.

  • Kołobrzeg nie poprzestaje na zmianach w komunikacji miejskiej. Po zakupach nowoczesnych autobusów czy remontach ulic i deptaków, samorząd miejski otrzyma dofinansowanie m.in. na budowę centrum przesiadkowego, modernizację przystanków miejskich i powstanie kolejnej ścieżki rowerowej. Unijne wsparcie zagwarantuje nadmorskiemu kurortowi umowa, którą w środę, 30 maja 2018 roku w Kołobrzegu, parafowali członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska i prezydent Janusz Gromek.

  • W tym roku zakończy się pięć kolejnych inwestycji drogowych ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20. Najszybciej kierowcy pojadą zmodernizowaną DW nr 142 czyli „berlinką”.

  • „Wspólnie o Funduszach Europejskich” to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych. Oferty można składać do 22 czerwca 2018 r.

  • Znajdujący się w Jarosławcu przy ulicy Uzdrowiskowej 15 aquapark Panorama Morska rozbuduje się. Powstanie 11 nowych zjeżdżalni, w tym tej najdłuższej w Polsce ponad 240-metrowej, ma niebawem nie tylko zwiększyć ruch turystyczny na Pomorzu Zachodnim, ale przede wszystkim przedłużyć letni sezon nad Morzem Bałtyckim.