Zapoznaj się z Regulaminem Komitetu Monitorującego Program Regionalny

Wersja obowiązująca od 22.05.2018 

W dniu 22 maja 2018 r. Komitet Monitorujący podjął uchwałę nr 30/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przyjętego Uchwałą nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 27 marca 2015 r. (z późniejszymi zmianami).

Pozostałe dokumenty