Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych do Wydziału Wdrażania RPO w ramach naborów organizowanych przez Instytucję Zarządzającą, z wyłączeniem projektów w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projektów w ramach Kontraktów Samorządowych. Niniejszy dokument określa zasady wyboru oraz skład Komisji Oceny Projektów, a także sposób jej organizacji, zadania i zasady pracy.

Wersja obowiązująca od 26.04.2016

Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO oraz Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności.

Załączniki

application/pdf
597.79 KB
application/pdf
254.97 KB

Pozostałe dokumenty