19 lut

Zakończona ocena wniosków naboru w ramach Działania 1.2

28.01.2020 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków
6 mar

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w ramach Działania 8.8 RPO WZ 2014-2020

27.01.2020 Europejski Fundusz Społeczny Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 w ramach Działania 8.7 RPO WZ 2014-2020

27.01.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu
20 lut

Aktualizacja Harmonogramu w ramach Działania 7.1

27.01.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO oraz oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności

24.01.2020 Nabory ekspertów Nabory wniosków

Działanie 8.6 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

24.01.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
12 lut

Strony