Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 1.7

26.11.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków
4 gru

Rozstrzygnięcie II rundy naboru w ramach Działania 1.1

25.11.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy naboru Działanie 1.1

25.11.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

24.11.2020 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Harmonogram naboru wniosków na rok 2021

24.11.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty
1 gru
sss

obiektów infrastruktury turystycznej wybudowano lub zmodernizowano

-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
30 lis
27 lis

Strony