Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19

29.05.2020 Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5

27.05.2020 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Strony