Wersja obowiązująca od 21.01.2020

Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO oraz Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności i Deklaracja poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu KOP w charakterze obserwatora.