Wersja obowiązująca od 11.04.2017 do 04.07.2017

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dotyczy naboru IZ RPO WZ nr 7/2017).

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
857.61 KB