Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Dowiedz się więcej o instytucjach

Poznaj instytucje zarządzające i wdrażające Program Regionalny, oraz zakres ich zadań i kompetencji.

Jest odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie i wdrażanie Programu Regionalnego i za przestrzeganie i stosowanie regulacji i zasad

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przekazała wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym i przez nią jest powoływany.