Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Regionalny

Wersja obowiązująca od 15.05.2017

W dniu 15 maja 2017 r. Komitet Monitorujący podjął uchwałę nr 30/17 KM RPO WZ w sprawie zmiany w załączniku nr 5 do Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów  i zakwaterowania członków/zastępców członków Komitetu związanych z udziałem  w posiedzeniu Komitetu lub grupy roboczej