Wersja obowiązująca od 19.09.2017 do 21.05.2018

W dniu 19 września 2017 r. Komitet Monitorujący podjął uchwałę nr 43/17 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przyjętego Uchwałą nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 27 marca 2015 r. (z późniejszymi zmianami).