Wersja obowiązująca od 27.03.2015 (autopoprawka z 18.06.2015) do 27.01.2016