Wersja obowiązująca od 28.01.2016 do 14.05.2017

W dniu 28 stycznia 2016 r. Komitet Monitorujący podjął uchwałę nr 1/16 KM RPO WZ w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.