Wersja obowiązująca od dnia 14.07.2015 r.

Trybu wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z Uchwałą Nr 1057/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 lipca 2015 r.

W celu powołania dwóch dodatkowych podmiotów do składu Komitetu tj. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Związku Banków Polskich, z którymi przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego aktywnie współpracują w zakresie objętym RPO, zaktualizowany został Tryb Wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Ponadto wprowadzono zmianę techniczną w Składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zatwierdzanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego polegająca na odstąpieniu od imiennego wskazywania przedstawicieli poszczególnych instytucji.

Załączniki

application/pdf
Tryb wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny

Trybu wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z Uchwałą Nr 1057/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 lipca 2015 r.

81.8 KB