Wersja obowiązująca od dnia 1.10.2014 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję uchwałą nr 1730/14 w sprawie przyjęcia Trybu wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym rozpoczęła procedurę mającą na celu powołanie składu Komitetu Monitorującego.

Załączniki

application/zip
Tryb wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny

Tryb wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny wraz z Uchwałą Nr 1730/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2014 r. 

93.16 KB