Poznaj zasady realizacji działań rewitalizacyjnych w Programie Regionalnym. Bądź na bieżąco z aktualnościami i ogłoszeniami.

Zapoznaj się z ogłoszonymi konkursami dotacji

Zapoznaj się z najnowszymi ogłoszeniami zapytaniami ofertowymi

Poznaj najważniejsze dokumenty związane bezpośrednio z Rewitalizacją

Weź udział w konferencjach i szkoleniach dot. Rewitalizacji

Zapoznaj się z wykazem programów rewitalizacji

Programy rewitalizacji to inicjowany i opracowywany oraz uchwalany przez gminy wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej czy środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Program jest narzędziem planowania i koordynowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji i służy uruchomieniu procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminach. 

Kontakt z koordynatorem projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

e-mail: rewitalizacja@wzp.pl
faks: 91 488 10 15.

Dorota Dawidziak – koordynator projektu, tel. 91 44 11 669

Dariusz Dziechciarz – specjalista ds. rewitalizacji tel. 91 44 11 461