Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Termin trwania konsultacji: od 25 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) ogłasza rozpoczęcie w dniu 25 stycznia 2022 r. konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ 2021-2027).

Konsultacje przeprowadza się w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do projektu programu FEPZ 2021-2027 [zapoznaj się z projektem programu FEPZ 2021-2027].

Uwagi i wnioski do projektu programu FEPZ 2021-2027 mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie FORMULARZA i przesłanie na adres: fepz@wzp.pl [ZAKOŃCZONO]

Konsultacje społeczne projektu programu FEPZ 2021-2027 będą trwały od 25.01.2022 do 28.02.2022

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się Zarządu województwa Zachodniopomorskiego do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

_________________________________

Konferencja konsultacyjna projektu FEPZ 16.02.2022

Termin konferencji: 16 lutego 2022 r. o godz. 10:00

W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców i wywołania społecznej dyskusji na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konferencji konsultacyjnej FEPZ.

Wydarzenie odbędzie się 16 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w formie wideokonferencji.

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy do 14 lutego 2022 r. do godziny 14:00 wypełnić  formularz zgłoszeniowy: [formularz zgłoszeniowy]

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona.

Link do spotkania online zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom konferencji w terminie 15 lutego 2022 r.

Wydarzenie będzie transmitowane "na żywo" na oficjalnym kanale Pomorze Zachodnie News Studio oraz stronie: https://fepz.wzp.pl (w zakładce konsultacje społeczne FEPZ). Retransmisja z wydarzenia zostanie z późniejszym terminie udostępniona w mediach społecznościowych Pomorza Zachodniego.

Aby umożliwić wszystkim chętnym, czynne uczestnictwo w konferencji całość spotkania będzie tłumaczona na język migowy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas konferencji konsultacyjnej zostanie zaprezentowany projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, jak również wyzwania i szanse związane z nową perspektywą unijną, o której będą mówić przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W czasie konferencji każdy będzie mógł zadawać pytania i  wyrazić swoją opinię, na temat dokumentu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dialogu i udziału w konferencji!

_________________________________

Wysłuchanie publiczne projektu FEPZ 21.02.2022

Termin wysłuchania publicznego: 21 lutego 2022 r. o godz. 10.00

W celu zebrania opinii ze strony wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Instytucja Zarządzająca zaprasza do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym.

Wysłuchanie publiczne odbędzie się 21 lutego 2022 r.  o godz. 10.00 w formie wideokonferencji.

Co to jest wysłuchanie publiczne?

Wysłuchanie publiczne jest istotną formą zaproszenia naszych odbiorców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych FEPZ.

Chcemy Państwu zapewnić możliwie jak największy wpływ na cele i kierunki wsparcia z Funduszy Europejskich, dostępnych w regionie w nowej perspektywie finansowej.

Wysłuchanie publiczne jest otwarte dla wszystkich. Może objąć każdą osobę prywatną i każdą instytucję – wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w wysłuchaniu, po to by podzielić się z nami swoimi uwagami, opinią, komentarzem, postulatem względem nowej perspektywy unijnej na Pomorzu Zachodnim oraz kierunków wsparcia w FEPZ.

Uwagi i opinie adresowane do nas, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację FEPZ, zostaną przeanalizowane, a odniesienie do nich przedstawione podczas wysłuchania odwróconego, zaplanowanego na dzień 28 lutego 2022 r. o godz. 10.00. 

Jak będzie przebiegać wysłuchanie publiczne?

Aby wziąć udział w wysłuchaniu publicznym, wystarczy do 18 lutego 2022 r. do godziny 14:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy: [ formularz zgłoszeniowy ].

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy wypełniają tylko te osoby, które będą chciały zabrać głos.

Link do spotkania online zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom wysłuchania publicznego w terminie 18 lutego 2022 r. 

Wydarzenie będzie transmitowane "na żywo" na stronie: fepz.wzp.pl (w zakładce konsultacje społeczne FEPZ).

Aby umożliwić wszystkim chętnym, czynne uczestnictwo w wysłuchaniu publicznym,  całość spotkania będzie tłumaczona na język migowy.

Istotą wysłuchania publicznego jest świadome przyjęcie przez Instytucję Zarządzającą  roli słuchaczy, a nie mówców.

Wysłuchanie publicznie nie opiera się na polemice czy też budowaniu konsensusu pomiędzy uczestniczącymi w wysłuchaniu. Uczestnicy i uczestniczki nie dyskutują pomiędzy sobą (zabierają głos tylko raz), a odnoszą się do przedmiotu wysłuchania. W ramach ściśle określonego czasu wypowiedzi (identycznego dla wszystkich) przedstawiają swój pogląd pozostałym uczestniczkom i uczestnikom.

Przebieg wysłuchania publicznego określa Regulamin wysłuchania: [ pobierz Regulamin ]

Podsumowanie wysłuchania publicznego [ pobierz Podsumowanie ]

 

_________________________________

Czat z Marszałkiem 23.02.2022

Termin czatu: 23 lutego 2022 r. o godz. 17:00 

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz będzie odpowiadał na pytania internautów dotyczące wykorzystania unijnych środków, które trafią do Naszego regionu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Czat z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem odbędzie się w środę, 23 lutego, od godz. 17.00.

Każdy zainteresowany może włączyć się do dyskusji na Facebook’u Marszałka – facebook.com/OGeblewicz oraz Pomorza Zachodniego - Pomorze Zachodnie News | Facebook.

_________________________________

Wysłuchanie odwrócone projektu FEPZ 28.02.2022 - online

Termin wysłuchania odwróconego: 28 lutego 2022 r. o godz. 10.00

W poniedziałek, 28 lutego 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się wysłuchanie odwrócone, podczas którego Instytucja Zarządzająca odniesie się do wypowiedzi przedstawionych podczas wysłuchania publicznego z 21 lutego 2022 r. odnoszących się do projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

W trakcie wysłuchania publicznego głos zabrali przedstawicielki i przedstawiciele: strony samorządowej i społecznej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Federacji LGD Pomorza Zachodniego, Stowarzyszenia Klaster Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk.

Przebieg wysłuchania odwróconego będzie można śledzić na naszej stronie: fepz.wzp.pl (w zakładce konsultacje społeczne FEPZ), jak również na kanale YouTube:

 

_________________________________

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu FEPZ 2021-2027

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu FEPZ wraz z analizą zgłoszonych uwag, opinii i postulatów, które posłużyły do uzupełnienia i modyfikacji projektu FEPZ (wersji z 24 stycznia 2022 r.). [ pobierz Sprawozdanie ]

_________________________________

Projekty FEPZ 2021-2027