Termin:

25.11.2020
, godz.
11:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 17.11.2020

Informacje o spotkaniu

Konkurs w ramach Działania 6.8 RPO WZ konkurs na projekty ukierunkowane na wdrożenie programów rehabilitacji medycznej po przebytym udarze mózgowym

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji na żywo, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20.

(ogłoszenie o naborze dostępne tutaj)

Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2020 r., od godziny 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, dostępny pod adresem:

https://bit.ly/6-8-RPOWZ-spotkanie-informacyjne-udary do 25.11.2020,[BM1]  do godziny 9:00.


W celu prawidłowego odbioru spotkania prosimy także o wybór jednej z poniższych opcji*, zależnie od tego, z jakiego urządzenia będziemy korzystać:

a) instalację aplikacji Zoom na smartfonie (https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pl)

lub

b) instalację aplikacji Zoom na komputerze (https://zoom.us/download#client_4meeting)

*Nie zalecamy dołączania do spotkania bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, gdyż często mają one zablokowany dostęp do kamery i mikrofonu w komputerze, co może uniemożliwić wzajemną komunikację.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail, w dniu spotkania zostanie wysłany do Państwa „Meeting ID” (unikatowy numer spotkania) oraz hasło, dzięki którym dołączą Państwo do wideokonferencji.

Zapraszamy!

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail efs@wup.pl .

 

 

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl