Termin:

16.12.2019
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 04.12.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

 Ogłoszenie nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:https://www.wup.pl/rpo/announcements/rpzp-06-08-00-ip-02-32-k5820/

Kiedy?

  • 16 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00

Gdzie?

  • sala konferencyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych Działaniem 6.8.

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do 12 grudnia 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Cel spotkania:

  • omówienie kryteriów obowiązujących w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczegolną uwagę
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów merytorycznych

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl