Termin:

26.09.2019
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 29.08.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 7.1  Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014–2020 – Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19

Ogłoszenie nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:  https://www.wup.pl/rpo/announcements/rpzp-07-01-00-ip-02-32-k5419/ lub http://rpo-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/ant-13

Kiedy?

26.09.2019 r. w godz. 11:00 – 14:00

Gdzie?

sala Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych Działaniem 7.1.

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do 20.09.2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Cel spotkania:

  • omówienie kryteriów obowiązujących w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczegolną uwagę
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów merytorycznych

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl