Termin:

05.12.2019
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 18.11.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Ogłoszenie o konkursie nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:

https://www.wup.pl/rpo/announcements/rpzp-08-08-00-ip-02-32-k5719/

Kiedy?

05.12.2019 r. w godz. 11:00 – 14:00

Gdzie?

sala CIiPKZ Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych Działaniem 8.8.

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do  2 grudnia 2019 r. do godz. 15:00, na adres kamil_packowski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Kamilem Paćkowskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, pod numerem telefonu (94) 34 45 026.

Cel spotkania:

  • omówienie kryteriów obowiązujących w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczegolną uwagę
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów merytorycznych

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl