Termin:

11.01.2017
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 21.12.2016

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego ich związków i stowarzyszeń do udziału w spotkaniu informacyjnym w zakresie wsparcia projektów dotyczących infrastruktury turystyki aktywnej i inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę publiczną.

Kiedy i gdzie?

11 stycznia 2017 r. godzina 10:00 – 13:00, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 

Dla kogo?

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli JST ich związków i stowarzyszeń zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na realizację projektów w w/w zakresie. 

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres lpi@pyrzyce.pl do dnia 10 stycznia 2017 r., do godz. 15:00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Program spotkania

  • 10:00- 10:15 Rejestracja Uczestników
  • 10:15- 11:15 Blok I – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
  • 11:15 – 11:30 Przerwa
  • 11:30 – 12:00 Blok II – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
  • 12:00 – 12:15 Przerwa
  • 12:15 – 13:00 Blok III – sesja  pytań i odpowiedzi / konsultacje indywidualne

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach,
ul. Lipiańska 4,
74-200 Pyrzyce,
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 
e-mail: lpi@pyrzyce.pl