Termin:

29.05.2015
, godz.
11:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 20.05.2015

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Możliwości sfinansowania otwarcia lub rozwoju działalności gospodarczej". Spotkanie organizowane w ramach Dni Otwartych w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach.

Termin i miejsce spotkania

29 maja 2015 r. w godzinach od 11:00 do 13:30 - Młodzieżowe Centrum Kariery w Pyrzycach, pl. Wolności 3, 74-200 Pyrzyce

Jak zapisać się na spotkanie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (za pomocą komputera bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: lpi@pyrzyce.pl lub zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

pobierz formularz zgłoszeniowy

Uwaga!

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4
4-200 Pyrzyce
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303
e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Program spotkania

  1. Wprowadzenie do spotkania.
  2. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
  3. Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy.
  4. Pozostałe możliwości otrzymania wsparcia na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej.
  5. Źródła informacji.
  6. Podsumowanie i ewaluacja.
  7. Konsultacje indywidualne.