Termin:

07.05.2018 do 08.05.2018
, godz.
14:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 13.04.2018

Informacja o spotkaniu

Województwo Zachodniopomorskie organizuje konferencję podsumowującą realizację zadania pn. Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Przedmiotem konferencji będzie omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych w gminach województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawienie dalszej perspektywy współpracy w zakresie rewitalizacji.

Dla kogo

Konferencja skierowana do przedstawicieli wszystkich zainteresowanych rewitalizacją gmin województwa zachodniopomorskiego. Szczególnie zapraszamy osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programów rewitalizacji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia na załączonym formularzu [link] na adres: ddalbiak@wzp.pl do 19 kwietnia br. W szczególności serdecznie zapraszam pracowników gmin zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i wdrażaniem programu rewitalizacji.

Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych na własny koszt w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki błękit” (pod numerem telefonu: 91 38 126 19) do 23 kwietnia 2018 r.

Kiedy

w dniach 7-8 maja 2018 r.

Gdzie

Łukęcin,  Ośrodek Wypoczynkowy „Wielki błękit” przy ul. Spacerowej 3.

Program spotkania

WSTĘPNA AGENDA KONFERENCJI

Łukęcin, dn. 7 – 8  maja 2018 r.

 

 

I dzień

14.00 - 16.00

Rejestracja uczestników

16.00 - 16.15

Uroczyste otwarcie konferencji  – Olgierd  Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

16.15 - 16.30

 

Wystąpienie zaproszonych gości - Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

16.30 - 18.30

 

Podsumowanie realizacji projektu - Dorota Dawidziak,  Koordynator Projektu

Przykłady dobrych praktyk - wystąpienie przedstawicieli  gmin województwa zachodniopomorskiego

Wsparcie działań rewitalizacyjnych z EFS - przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

 

20.00

 

Uroczysta kolacja

II dzień (sesja panelowa)

 

Wdrażanie programów rewitalizacji

Monitoring programów rewitalizacji

 

10.00  -12.30

 

  • Paulina  Sikorska (ekspert ds. rewitalizacji) 
  • prof. arch.  Radosław Barek (Politechnika Poznańska)
  • Prof. arch. Zbigniew Paszkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
  • Przedstawiciel Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
  • Dorota Korenicka (Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ)
  • Agnieszka Brzezińska (Urząd Statystyczny w Szczecinie),
  • Shivan Fate (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ)
  • Andrzej Sobczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
  • Przedstawiciel Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Dariusz Dziechciarz (Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ)

12.30 - 13.00

Podsumowanie konferencji

13.00

 

Obiad

 

Organizator spotkania

Wydział Zarządzania Strategicznego Urząd Marszałkowski w Szczecinie

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-230 Szczecin

tel. 91 44 11 672, e-mail: ddalbiak@wzp.pl lub p. Dorotą  Dawidziak, tel. 91 44 11 669.