Termin:

06.03.2015
, godz.
12:00 - 2:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 27.02.2015

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach we współpracy z firmą 4C Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Mikrodotacje - małe inicjatywy lokalne".

Cel spotkania

  • omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach.
  • przedstawienie informacji o możliwościach wsparcia w ramach projektu „Mikrodotacje - Małe Inicjatywy Lokalne"

Jak zapisać się na spotkanie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (za pomocą komputera bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: lpi@pyrzyce.pl lub zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

formularz zgłoszeniowy

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail.  W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

Dla kogo

Na spotkanie zapraszamy organizacje pozarządowe.

Program spotkania

  1. Rejestracja uczestników i rozpoczęcie spotkania.
  2. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – oferta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach.
  3. Omówienie założeń projektu MIKROTOTACJE – MAŁE INICATYWY LOKALNE w kontekście animacji lokalnej i budowania sieci liderów lokalnych – część wstępna, praca warsztatowa, założenia współpracy w ramach podpisanych deklaracji, dobre praktyki
  4. Omówienie regulaminu w zakresie przyznawania grantów – wyjaśnienie podstawowych pojęć, wskazanie terminów, omówienie poszczególnych grup potencjalnych oferentów, kwalifikowalność kosztów
  5. Omówienie regulaminu w zakresie zasad rozliczania grantów – dokumenty potwierdzające rozliczenie poniesionych wydatków, zasady dokonywania zmian, sprawozdawczość
  6. Konsultacje indywidulane