Termin:

21.07.2017
, godz.
10:30 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 13.07.2017

Informacje o spotkaniu

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Kiedy?

  • 21 lipca 2016 r., w godz. 10:00 – 13:30, 

Gdzie?

  • Urząd Miejski w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, sala konferencyjne

Dla kogo?

Mobilny Punkt Informacyjny skierowany jest do osób, które zainteresowane są wsparciem w ramach Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach,
ul. Lipiańska 4,
74-200 Pyrzyce,
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 
e-mail: lpi@pyrzyce.pl