Termin:

15.09.2015
, godz.
9:00 - 11:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 03.09.2015

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza osoby z terenu gminy Chojna na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Kiedy

 • 15 września 2015 r.
  godz. 9:00 – 11:30

Gdzie

 • Urząd Miejski w Chojnie
  ul. Jagiellońska 4
  74-500 Chojna

Dla kogo?

Konsultacje kierowane są do osób z terenu gminy Chojna.

Program spotkania

Konsultacje w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmują m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej
 • finansowanie kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych
 • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 
e-mail: lpi@pyrzyce.pl