Termin:

22.12.2016
, godz.
10:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 14.12.2016

Informacje o spotkaniu

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Kiedy?

  • 22 grudnia 2016 r. godz.: 10:00 – 12:30

Gdzie?

  • Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, sala konferencyjna

Dla kogo?

Konsultacje kierowane są do osób z terenu gminy Kozielice.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach,
ul. Lipiańska 4,
74-200 Pyrzyce,
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 
e-mail: lpi@pyrzyce.pl