Termin:

29.09.2017
, godz.
11:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 14.09.2017

Informacje o spotkaniu

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Kiedy?

  • 29 września 2017 r., godz.: 11:00 – 13:30

Gdzie?

  • Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73

Dla kogo?

Konsultacje kierowane są do osób z terenu gminy Kozielice.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach,
ul. Lipiańska 4,
74-200 Pyrzyce,
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 
e-mail: lpi@pyrzyce.pl