Termin:

22.10.2019
, godz.
11:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 08.10.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny w Pyrzycach zaprasza na indywidualne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas indywidualnych spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych będzie można otrzymać informację m.in. o:

 • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,

 • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,

 • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,

 • zasadach pozyskania dofinansowania,

 • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Kiedy?

 • 22.10.2019 r. w godzinach 11:00 – 13:305. 

Gdzie?

 • Urząd Gminy Marianowo
  ul. Mieszka I 1
  73-121 Marianowo

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. dotacji z Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4,
74-200 Pyrzyce,
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303
e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.