Termin:

29.05.2019
, godz.
10:30 - 14:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 22.05.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach zaprasza na indywidualne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas indywidualnych spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych będzie można otrzymać informację m.in. o:

  • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,

  • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,

  • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,

  • zasadach pozyskania dofinansowania,

  • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Kiedy?

  • 29 maja 2019 r. godz. 11.30 – 14.30

Gdzie?

  • Urząd Gminy Radowo Małe, Radowo Małe 21, 72-314 Radowo Małe.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. dotacji z Funduszy Europejskich z terenu Gminy Radowo Małe.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach
Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
tel. +48 91 384 84 86/ 89
e-mail: lpi@gryfice.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.