Termin:

29.10.2019
, godz.
12:00 - 14:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 22.10.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach zaprasza na indywidualne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas indywidualnych spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych będzie można otrzymać informację m.in. o:

  • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,

  • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,

  • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,

  • zasadach pozyskania dofinansowania,

  • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Kiedy?

29 października 2019 godz. 12.00 – 14.30.

Gdzie?

Urząd Gminy Świerzno, Świerzno 13, 72-405 Świerzno

Dla kogo?

Spotkanie skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. dotacji z Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
Tel. 91 384 84 89/86, e-mail: lpi@gryfice.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy

 
1 Początek 2 Zakończone
Dane osobowe
Dane organizacji/instytucji/firmy
Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji i realizacji usług informacyjnych oraz szkoleniowych, realizowanych przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

 

Administratorem danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie.

 

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług informacyjnych oraz szkoleniowych. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo.”.

 

„Wypełnienie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na robienie zdjęć podczas spotkania a także zgody na ich publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno – promocyjnych”.