Termin:

27.05.2015
, godz.
10:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 18.05.2015

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

Termin

27 maja 2015 r., godz.: 10:00 – 12:30, Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany

Cel spotkania

  • omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach.
  • przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Jak zapisać się na spotkanie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (za pomocą komputera bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: lpi@pyrzyce.pl lub zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

pobierz formularz zgłoszeniowy

Uwaga!

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach

tel.91 88 11 302; 91 88 11 303

e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Uczestnicy spotkania

Na spotkanie zapraszamy osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz członków organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dobrzany.

Program spotkania

  1. Rejestracja uczestników spotkania,
  2. Cele i zadania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich,   
  3. Zaprezentowanie podstawowych pojęć z zakresu Funduszy Europejskich,
  4. Perspektywa na lata 2014-2020,
  5. Przerwa,
  6. Zasady korzystania z Funduszy Europejskich,
  7. Obowiązki występujące przy realizacji projektów unijnych,
  8. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.