Termin:

24.06.2019
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 10.06.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Kiedy?

  • 24 czerwca 2019 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Termin przesyłania zgłoszeń ustalono do 17.06.2018 r. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona 12.06.2019 r. o godz. 14.00.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości i nadużyć do jakich może dojść w trakcie realizacji projektu, jak również przygotowania się do kontroli.