Termin:

23.05.2019
, godz.
9:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 30.04.2019

Spotkanie informacyjne zostaje odwołane

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o fundusze europejskie  w ramach Działania 1.16 "Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu", typ 2 "Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu" w ramach RPO WZ 2014-2020, które odbędzie się 23 maja 2019 r., w godz. 09:00-13:00 w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b (wejście od ulicy Grodzkiej).

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 21 maja 2019 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

23 maja 2019 r., w godz. 09.00-13.00.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b​ (wejście od ulicy Grodzkiej).

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do Instytucji Otoczenia Biznesu w tym: Inkubatorów Przedsiębiorczości, prowadzonych przez Uczelnię Centrów Transferu Technologii i spółek celowych Uczelni (wyłącznie jako partner w projekcie Centrum Transferu Technologii), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Inkubatorów Technologicznych, Parków Naukowo – Technologiczny, Parków Przemysłowych, Instytucji Finansowych prowadzących fundusze pożyczkowe, poręczeniowe lub fundusze VC, Agencji Rozwoju Regionalnego lub Lokalnego.

Program spotkania

09:30-09:40 Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia

09:40-10:30 Główne założenia konkursu dla działania 1.16

10:30-10:45 Przerwa

10:45-11:30 Procedura wyboru projektów

Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.16

11:30 -11:45 Przerwa

11:45-13:00 Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.16

Pytania

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, (wejście od ul. Grodzkiej) 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
tel.  (+48 91) 44 11 100.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.