Termin:

30.08.2019
, godz.
9:15 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 23.08.2019

Spotkanie informacyjne zostało odwołane.

Informacje o Spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego serdecznie zapraszają na bezpłatne spotkanie dla firm zainteresowanych aplikowaniem o fundusze europejskie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ 1 projektu: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które odbędzie się 30 sierpnia 2019 r., w godz. 09:15-12:30 siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

30 sierpnia 2019 r., w godz. 09:15-12:30.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego, zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych.

Program spotkania

  • Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania. 

  • Informacje dotyczące funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

  • Główne założenia naboru.

  • Procedura wyboru projektów.

  • Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie.

  • Pytania i zakończenie spotkania.

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
tel.  (+48 91) 44 11 100, e-mail: wwrpo@wzp.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.