Termin:

01.08.2017
, godz.
10:30 - 14:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 14.07.2017

Informacje o spotkaniu

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu, Typ 3 Projekty zwiększające świadomość ekologiczną:

·       3a Modernizacja oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,

·       3b Projekty z zakresu działań informacyjno – promocyjnych oraz kampanii promocyjnych

Kiedy i gdzie?

Termin: 01.08.2017, godz. 10:30 – 14:30

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, 

ul. Wyszyńskiego 30, Szczecin, sala 308

Dla kogo?

Spotkanie informacyjne skierowane jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną,
  • organizacji pozarządowych,
  • przedsiębiorstw.

Rejestracja

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres kchmielewska@wzp.pl do dnia 24 lipca 2017 r.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkania

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje m. in. w zakresie:

  • głównych założeń konkursu dla Działania 2.1,
  • podmiotów mogących aplikować o wsparcie,
  • procedury wyboru projektów,
  • indywidualnych zgłoszonych zagadnień związanych z naborem.

Organizator spotkania

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin
tel.: 91 44 11 661