Termin:

23.06.2017
, godz.
10:00 - 15:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 07.06.2017

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania RPO zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego RPO WZ na lata 2014-2020 – konkurs nr : RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/17.

Kiedy i gdzie?

  • 23 czerwca 2017 r., w godz. 10:00-15:00, Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, Szczecin

Cel spotkania:

  • omówienie założeń konkursu dla Działań 9.8

  • przedstawienie oferty Sieci PIFE. 

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do: szkół zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, podmiotów prowadzących działalność oświatową posiadających osobowość prawną, partnerstw ww. podmiotów. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: gpi@wzp.pl  do dnia 21 czerwca, do godz. 15:00.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Organizator spotkania

  • Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, Szczecin, e-mail: gpi@wzp.pl, tel. 800 34 55 34
  • Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.

Program spotkania

10:00-10:10 Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia
10:10-11:45 Główne założenia konkursu dla Działania 9.8
11:45-12:00 Przerwa
12:00-13:50 Procedura wyboru projektów oraz omówienie kwestii problemowych w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie
13:50-14:00 Przerwa
14:00-15:00 Pytania indywidualne uczestników,  zakończenie spotkania.