Termin:

23.03.2015
, godz.
12:30 - 3:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 13.03.2015

Informacje o spotkaniu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycachzaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Mikrodotacje w kontekście nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Miejsce spotkania:

 


Urząd Miejski w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

 

Cel spotkania:

  • omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach. 
  • przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Jak zapisać się na szkolenie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (za pomocą komputera bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez
e-mail na adres: lpi@pyrzyce.pl lub zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu:
91 88 11 302; 91 88 11 303.

Uwaga!

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu:
91 88 11 302; 91 88 11 303.

Uczestnicy spotkania

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Gminy Cedynia.

Program spotkania

  1. Rejestracja uczestników i rozpoczęcie spotkania.

  2. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – oferta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach.

  3. Możliwości pozyskania funduszy unijnych z programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

  4. Konsultacje indywidulane.