Termin:

18.03.2015
, godz.
11:00 - 1:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 13.03.2015

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach we współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnegozaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funduszu pożyczkowego Jeremie”.

Miejsce spotkania:

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 12 (parter) 

Cel spotkania:

  • omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach. 
  • przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiejze szczególnym uwzględnieniem funduszu pożyczkowego Jeremie.

Jak zapisać się na spotkanie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (za pomocą komputera bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: lpi@pyrzyce.pl lub zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

formularz zgłoszeniowy

Uwaga!

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu:
91 88 11 302; 91 88 11 303.

Dla kogo?

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego.

Program spotkania

  1. Rejestracja uczestników i rozpoczęcie spotkania.

  2. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – oferta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach.

  3. Możliwości pozyskania funduszy unijnych z programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

  4. Przedstawienie fundusz pożyczkowego Jeremie.

  5. Konsultacje indywidulane.